Nieuws

Van milieu- naar circulair bewust

Een aantal jaar geleden heeft het managementteam van Redie zich ten doel gesteld om Redie te transformeren van milieubewust naar circulair bewust. Het startpunt hiervan was de inspiratie die we vonden in de Sustainable Development Goals van de VN, Grondstoffenakkoord 2017 en Nederland Circulair 2050 en later de Europese Greendeal 2019.


Van milieubewust naar circulair bewust


Redie heeft grote ambities in aanloop naar Nederland Circulair 2030 / 2050 en heeft zich zelf als doel gesteld de komende 4 jaar circulariteit tot in de essentie te integreren in haar bedrijfsvoering.

Circulariteit gaat bij ons niet alleen over het eindproduct, maar ook over de productie zelf.
We houden rekening met de materialen en de productonderdelen. Dit begint al bij het zoveel mogelijk beperken van het aantal plaatmateriaal (het plaatmateriaal wordt bij de bestelling geoptimaliseerd) zodat we zo min mogelijk inkopen en daardoor minder afval produceren.

Minimaliseren van grondstoffen

Momenteel werken wij hard aan het sluiten van alle grondstofketens. Doel is het minimaliseren van grondstoffen- en energiegebruik en zorgdragen dat de gebruikte grondstoffen en energie zo min mogelijk impact hebben op mens en milieu. Doel is dat deze grondstoffen opnieuw in de grondstofketen geplaatst kunnen worden, zonder dat hier energieherstel voor nodig is of erger, gestort worden op de vuilstort. Om dit doel te bereiken hanteren we als handvat de 9 R’s van de Ellen MacArthur Foundation: Reduce, Redesign, Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle en Recover.

De kernkwaliteiten van Redie stellen ons in staat circulaire toepassingen te bieden in de interieurbouw. Redie stelt zich hierin op als samenwerkingspartner.

Via deze website houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

 

Delen: