Privacybeleid

Op deze pagina vindt u onze privacyverklaring en disclaimer. Als u vragen heeft dan horen we het graag.


Privacyverklaring

Redie Interieurs B.V. (Redie) respecteert uw privacy en draagt ​​er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse Algemene Verordening gegevensbescherming. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken met uw toestemming en in overeenstemming met een specifiek zakelijk doel.

Redie wijst erop dat haar website links naar andere websites bevat, waarvoor in sommige gevallen een andere privacyverklaring of geen enkele privacyverklaring geldt. 

Contact

Heeft u vragen over dit deze privacyverklaring of bent u van mening dat er geen goede afweging is tussen uw belangen, dan kunt u uw vragen of opmerkingen sturen naar info@redie.nl.

Voldoet dit niet aan uw wensen, of bent u van mening dat hiermee niet voldoende rekening wordt gehouden met uw belangen, of vraagt ​​u om een ​​kopie van uw persoonsgegevens, of wijzigt of verwijdert u uw persoonsgegevens, stuur dan uw vragen of opmerkingen naar info@redie.nl. 

 

Disclaimer

Onderstaande informatie is van toepassing op elk gebruik van alle webpagina's van Redie Interieurs B.V. (Redie): www.redie.nl. Door de website te gebruiken, verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan hieraan gebonden te zijn.

Redie behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen en worden van kracht bij het uploaden naar de website. 

Aansprakelijkheid

De website van Redie heeft een informatief karakter. Hoewel er grote zorg is besteed aan de volledigheid en juistheid van de informatie op de website, aanvaardt Redie hiervoor geen verantwoordelijkheid. Redie wijst hierbij uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, inclusief garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of met betrekking tot de werking van deze website of de inhoud ervan. Hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Redie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen als gevolg van het gebruik van de website of de informatie die erop staat. 

Intellectueel eigendom

Copyright en alle andere eigendoms- en/ of intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website berusten bij Redie of haar licentiegevers. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Tenzij anders bepaald, mag de inhoud van de Redie-website alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik in ongewijzigde vorm worden gereproduceerd of verspreid. Elk ander gebruik van de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot verspreiding, reproductie, wijziging, weergave of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Redie, is niet toegestaan. 

Persoonlijke gegevens

De website van Redie verzamelt alleen informatie die herleidbaar is tot een individu, voor zover deze door u uitdrukkelijk en vrijwillig ter beschikking is gesteld en voor een wettig doel. Deze informatie kan onder meer gegevens bevatten over uw naam, huidige baan, zakelijk adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en details met betrekking tot uw internetgedrag. 

In bepaalde gevallen en met uitdrukkelijke toestemming kan Redie uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen. Redie kan u op de hoogte houden over zaken die van belang zijn voor het gebruik van onze website en om een ​​beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Redie kan uw persoonsgegevens desgevraagd ook gebruiken voor relevante marketingdoeleinden. U kunt ons op elk moment vragen om een ​​overzicht van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben en om te stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens. 

Redie zal de door u verstrekte persoonsgegevens nooit met derden delen. We kunnen echter bezoeker gerelateerde informatie verstrekken aan partijen die deze informatie namens ons verwerken voor de hierboven beschreven contactdoeleinden of op verzoek van een autoriteit. 

Redie behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze verklaring is bedoeld om een ​​verplichting of overeenkomst te creëren.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze disclaimer en privacyverklaring worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. U gaat akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbank Oost-Brabant voor elk geschil, claim of rechtszaak die voortvloeit uit, verband houdt met of verband houdt met deze algemene voorwaarden of het gebruik van de Redie-website.

Meer weten over Redie?