Nieuws

Een duurzame toekomst

Binnen Redie nemen we onze verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. Zo wordt bij het ontwerp al gekeken naar hergebruik van materialen en wordt zo efficiënt mogelijk gewerkt om onnodig afval te voorkomen..Waar mogelijk hergebruiken we, in samenspraak  met de architect en klant, in nieuwe projecten oude, bestaande materialen en geven zo aan deze materialen een nieuwe toepassing. Naast circulariteit op materiaalniveau houden we dus in de ontwerpfase al rekening met optimale uitwisselbaarheid van de verschillende onderdelen van de meubels (Bijvoorbeeld ons SwitchME! Concept).

Redie Interieurs heeft in haar lange historie altijd maatschappelijke betrokkenheid en social return centraal gezet.

Interieur wordt waar mogelijk ontwikkeld met de gedachte van hergebruik en doorontwikkeling; bestaand meubilair wordt gedemonteerd op locatie A en naar een nieuwe locatie, locatie B, vervoerd en hier weer gemonteerd. Het nieuwe meubilair dat aan de inrichting wordt toegevoegd wordt in samenspraak met de opdrachtgever op dezelfde wijze gemaakt zodat dit naadloos geïntegreerd kan worden binnen de bestaande interieuronderdelen. 

In sommige gevallen zijn onze producten een samenstelling van onderdelen, zodat het product op meerdere manieren ingezet kan worden, voor efficiency en om hergebruik/herinrichting te stimuleren.

Wilt u meer informatie over Redie en onze werkwijze? Neem dan contact met ons op.

Delen: